Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Data raportu: 30 czerwca 2011
Numer raportu: 6/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

1. Paweł Kolasa, posiadający 5 187 213 głosów, co stanowiło 55,85 %ogólnej liczby głosów na ZWZ i 46,38 % głosów ogółem w Spółce.

2. Andrzej Guszał, posiadający 2 687 665 głosów, co stanowiło 28,94% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 24,03 % głosów ogółem w Spółce.

3. Robert Bender, posiadający 1 412 544 głosów, co stanowiło 15,21% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 12,63 % głosów ogółem w Spółce.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony