Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Data raportu: 29 czerwca 2013
Numer raportu: 6/2013

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

  1. Paweł Kolasa, posiadający 5 188 213 głosów, co stanowiło 78,60 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 46,39 % głosów ogółem w Spółce.
  2. Robert Bender, posiadający 1 412 544 głosów, co stanowiło 21,40 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 12,63 % głosów ogółem w Spółce.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony