Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Lista akcjonariuszy,którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Data raportu: 28 czerwca 2016
Numer raportu: 12/2016

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu

  • Paweł Kolasa, posiadający 5 229 806 głosów, co stanowiło 55,77 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 44,53 % głosów ogółem w Spółce.
  • Andrzej Guszał, posiadający 2 735 137 głosów, co stanowiło 29,17 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 23,29 % głosów ogółem w Spółce
  • Robert Bender, posiadający 1 412 544 głosów, co stanowiło 15,06 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 12,03 % głosów ogółem w Spółce.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony