Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Data raportu: 23 maja 2019
Numer raportu: 3/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439).

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 20 maja 2019 r. informuje, że odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie  zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 12 H.

Przyczyną odwołania jest niepoprawne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dokonane z naruszeniem § 6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, zgodnie z którym raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

W związku z powyższym Spółka ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po publikacji raportu rocznego, o czym ogłosi w odrębnym raporcie bieżącym.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony