Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych

Data raportu: 6 marca 2024
Numer raportu: 5/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne        

Zarząd HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w 06.03.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,20 zł ( dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 02.04.2024 r. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony