Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Data raportu: 1 lipca 2024
Numer raportu: 22/2024

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd spółki HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2024 r. Spółka otrzymała na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620) zawiadomienie od Banco Santander S.A. z siedzibą w Boadilla del Monte (Hiszpania) o pośrednim zbyciu akcji Spółki poprzez zmianę stanu posiadania akcji HORTICO S.A. przez podmiot zależny Santander Inwestycje Sp. z o.o. O wyżej wymienionej zmianie stanu posiadania Spółka informowała już wcześniej w raporcie bieżącym nr 17/2024 z 26.06.2024 r.

Banco Santander S.A. pośrednio zmienił stan posiadania akcji HORTICO S.A. z 645 918 akcji na 630 918 akcji, w wyniku czego osiągnął poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20240701_Zawiadomienie_Banco_Santander

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony