Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Data raportu: 26 czerwca 2024
Numer raportu: 17/2024

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd spółki HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620) zawiadomienie od Santander Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zbyciu akcji Spółki oraz zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o pośrednim zbyciu akcji Spółki.

Santander Inwestycje Sp. z o.o. poinformował HORTICO S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Spółki z 645 918 akcji na 630 918 akcji, w wyniku czego osiągnął poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienia.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie-Hortico-Santander-Inwestycje-i-Santander-Bank-Polska

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony