Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Posiadanie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 25 stycznia 2011
Numer raportu: 2/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2011 roku otrzymał informację o zawiadomieniu na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do   zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) („Zawiadomienie”), od IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), w którym Fundusz poinformował, iż na skutek objęcia akcji HORTICO S.A. w ramach oferty publicznej, stał się posiadaczem akcji HORTICO S.A. stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.

Na dzień Zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają łącznie 966.562 akcji Spółki, co stanowi 8,64% kapitału zakładowego Spółki i daje 966 562 głosów oraz 8,64%udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie nie zostało dokonane w związku z nabyciem akcji spółki publicznej, które powoduje przekroczenie progów, o których mowa w art. 69 Ustawy ale w związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej, której akcje fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadały już wcześniej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony