Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Data raportu: 28 czerwca 2016
Numer raportu: 15/2016

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki podjęło uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Anny Chmury.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej HORTICO S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik do raportu nr 15/2016

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony