Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Data raportu: 30 czerwca 2017
Numer raportu: 11/2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  1. Pani Urszula Bender
  2. Pani Anna Chmura
  3. Pan Łukasz Kononowicz
  4. Pan Tomasz Magiera
  5. Pan Marcin Matuszczak

W załączeniu zaprezentowane zostały życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20170630 Zalacznik ESPI Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony