Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Data raportu: 30 czerwca 2020
Numer raportu: 8/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  1. Pani Urszula Bender
  2. Pani Anna Chmura
  3. Pan Łukasz Kononowicz
  4. Pan Tomasz Magiera
  5. Pan Marcin Matuszczak

Spółka w załączeniu przekazuje informacje na temat członków Rady Nadzorczej HORTICO S.A., o których mowa w § 10 ww. Rozporządzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu         

Załączniki

20200630 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji ESPI załącznik

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony