Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Zarządu III kadencji

Data raportu: 13 czerwca 2014
Numer raportu: 3/2014

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na kolejną wspólną 3-letnią kadencję począwszy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013. Do Zarządu powołano Pana Pawła Kolasę, powierzając mu
jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, Pana Andrzeja Guszała powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Kingę Kazubowską – Talaga powierzając jej funkcję Członka Zarządu. Tym samym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

Informacje na temat członków Zarządu HORTICO S.A. zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.hortico.pl

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony