Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Zarządu IV kadencji

Data raportu: 12 czerwca 2017
Numer raportu: 5/2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.
A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na kolejną wspólną 3-letnią kadencję począwszy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Do Zarządu powołano Pana Pawła Kolasę, powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, Pana Andrzeja Guszała powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Kingę Kazubowską – Talaga powierzając jej funkcję Członka Zarządu. Tym samym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. Emitent w załączeniu przekazuje życiorysy członków Zarządu HORTICO S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 do raportu nr 5/2017

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony