Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Zarządu V kadencji

Data raportu: 17 czerwca 2020
Numer raportu: 3/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na kolejną wspólną kadencję  począwszy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Do Zarządu powołano Pana Pawła Kolasę, powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, Pana Andrzeja Guszała powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Kingę Kazubowską – Talaga powierzając jej funkcję Członka Zarządu. Tym samym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. 

Emitent w załączeniu przekazuje życiorysy członków Zarządu HORTICO S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20200617 Załącznik nr 1 do raportu ESPI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony