Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Przekazanie środków pieniężnych na wypłatę dywidendy

Data raportu: 29 lipca 2016
Numer raportu: 18/2016

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 14/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. informuje, że w dniu 29.07.2016 r. Spółka przekazała do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. całość środków na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy w łącznej wysokości 587 154,50 zł, co stanowi 0,05 zł na akcję.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony