Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Data raportu: 15 czerwca 2016
Numer raportu: 10/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2016 roku działając zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na mocy upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2016 roku uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Załączniki

Tekst jednolity statutu HORTICO SA

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony