Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HORTICO S.A. w dniu 23.04.2016 r.

Data raportu: 23 kwietnia 2016
Numer raportu: 6/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd spółki HORTICO S.A (zwanej dalej: „Spółką”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2016 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 23.04.2016 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony