Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

Data raportu: 30 czerwca 2021
Numer raportu: 10/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony