Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HORTICO S.A. w dniu 30.06.2017 r.

Data raportu: 30 czerwca 2017
Numer raportu: 9/2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd spółki HORTICO S.A (zwanej dalej: „Spółką”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 1 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 30.06.2017 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20170630 Zalacznik ESPI - Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony