Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HORTICO S.A.

Data raportu: 31 maja 2012
Numer raportu: 4/2012

Zarząd spółki HORTICO S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2012 r. otrzymał od akcjonariusza BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. posiadającego powyżej 5 % akcji dających prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Zmiana uchwały walnego zgromadzenia w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2011-2014 i rozszerzenie  składu Rady Nadzorczej do sześciu osób.
  2. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w kadencji 2011-2014.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 7 informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony