Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki HORTICO S.A.

Data raportu: 28 lutego 2024
Numer raportu: 3/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2024 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 244/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 389.110 ( słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje serii D zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego Spółki, o czym Emitent informował m.in. w raportach ESPI o numerach 11/2020, 6/2021, 12/2021, 13/2021 i 15/2021.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony