Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020

Data raportu: 4 października 2019
Numer raportu: 10/2019

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 04.10.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru  Kancelarii Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, ul. Krakowska 36/2, 45-075 Opole, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego HORTICO SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2019 i 2020.

Kancelaria Biegłego Rewidenta K. Szewczyk jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3157.

Dotychczas Spółka korzystała z usług wybranego Audytora w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018.

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony