Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Data raportu: 10 listopada 2015
Numer raportu: 18/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 10.11.2015 r. (godz. 13:43:07), identyfikator wydruku RP/308997/17/20151110134307, informuje, że w dniu 06.11.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy RS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5 592 045,00 zł na 5 871 545,00 zł.

Szczegółowy raport bieżący zostanie przekazany do publicznej wiadomości po otrzymaniu postanowienia Sądu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony