Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data raportu: 14 sierpnia 2015
Numer raportu: 15/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14.08.2015 r. pomiędzy Spółką a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach został podpisany aneks do umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym.

W wyniku aneksu od dnia 15.08.2015 r. kredyt obrotowy został zwiększony do 10 000 000,00 zł, a okres spłaty został określony na dzień 31.10.2016. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych warunków zawieranych w tego typu umowach.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony