Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zawiadomienie Akcjonariusza wynikające z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Data raportu: 8 sierpnia 2023
Numer raportu: 23/2023

Podstawa prawna

art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 08 sierpnia 2023 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza – Roberta Bendera („Akcjonariusz”) zawiadomienie wynikające z obowiązku zawartego w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcjonariusz zawiadomił Spółkę o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z zapisaniem na jego rachunku papierów wartościowych akcji serii F. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20230808_RB zawiadomienie_o_zwiekszeniu_udzialu_w_HSA_podpisany

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony