Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zmiana liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Data raportu: 1 lipca 2014
Numer raportu: 8/2014

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mocą postanowień Uchwały nr 19 postanowiło, że liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosić będzie od 5 do 6 osób.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  1. Robert Bender
  2. Tomasz Magiera
  3. Łukasz Kononowicz
  4. Marcin Matuszczak
  5. Anna Kolasa
  6. Urszula Bender

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej zgodnie z pkt. 3.4 Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect umieszczone są na stronie internetowej Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony