Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 17 sierpnia 2012 roku

Data raportu: 14 czerwca 2012
Numer raportu: 5/2012

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402– 402Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., które odbędzie się 17 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439).

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A.
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony