Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.

Data raportu: 31 maja 2017
Numer raportu: 2/2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439).

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO SA, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku, o godz. 11.00 w Siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. i projekty uchwał

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony