Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 31 maja 2012 r.

Data raportu: 30 kwietnia 2012
Numer raportu: 1/2012

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 402oraz 402Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO SA, które odbędzie się 31 maja 2012 roku, o godz. 12.00 w Siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439).

Osoby reprezentujące Spółkę:
  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO SA
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony