Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

Data raportu: 31 maja 2019
Numer raportu: 4/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439).

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 -402 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO SA, które odbędzie się 28 czerwca 2019 roku, o godz. 11.00 w Siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://hortico.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20190531 Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ i projekty uchwał ESPI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony