Jesteśmy solidarni z Ukrainą

WZA 30.06.2017 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. w dniu 30.06.2017 r.:

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 – 402 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-437), ul. Giełdowa 12H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000308997 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się:

30 czerwca 2017 roku, o godz. 11.00,
w siedzibie Spółki we Wrocławiu (52 – 437), ul. Giełdowa 12H.

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
  2. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (dla jednostek organizacyjnych)
  3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych)
  4. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony