Jesteśmy solidarni z Ukrainą

WZA 30.06.2022 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. w dniu 30.06.2022 r.:

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 – 402 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-437), ul. Giełdowa 12H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000308997 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się:

30 czerwca 2022 roku, o godz. 11.00,
w siedzibie Spółki we Wrocławiu (52 – 437), ul. Giełdowa 12H

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
  2. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
  3. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony