Jesteśmy solidarni z Ukrainą

HORTICO wygrało przetarg na 18,43 mln zł

HORTICO podpisało umowę z Gminą Ścinawa na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach kontraktu rewitalizacji Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej. Całkowita wartość tej umowy przekracza 18,43 mln zł brutto.

Przedmiotem powyższego zamówienia jest zagospodarowanie i rewaloryzacja układu zieleni miasta Ścinawa, w tym m.in. zwiększenie obszarów zieleni poprzez adaptacje obszarów zieleni niezagospodarowanej rekreacyjnie z małą ilością roślin, rekonstrukcje zabytkowych szpalerów drzew zielni przyulicznej oraz wykonanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg. Głównym celem projektu jest poprawienie warunków środowiskowych, warunków życia mieszkańców Ścinawy poprzez zwiększenie powierzchni zieleni przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza, chroniącej przed zanieczyszczeniami i hałasem. Ważnym czynnikiem jest również ochrona dóbr kultury i przyrody, aspekty estetyczne oraz równie ważne aspekty społeczne, do których można zaliczyć udostępnienie mieszkańcom miasta przestrzeni do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów.

Nasza Spółka posiada bardzo doświadczoną kadrę menadżerską oraz inżynierską dla realizacji tego zadania, a ponieważ kontrakt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” to zaangażowaliśmy też własny zespół projektantów. Jesteśmy przekonani, że projekt w Ścinawie wpłynie pozytywnie na nasze wyniki finansowe.

„Od dwóch lat konsekwentnie rozwijamy w Spółce Dział Budowy i Zagospodarowania Terenów Zielonych i realizujemy w tym obszarze coraz więcej projektów, posiadamy bowiem niezbędne kompetencje oraz zasoby. Dotychczas prowadziliśmy głównie projekty dla deweloperów. Umowa ze Ścinawą to pierwsze tak duże przedsięwzięcie, którego wartość przekracza 18 mln zł brutto. Zamierzamy w dalszym ciągu rozwijać ten obszar biznesowy i realizować coraz więcej tak znaczących projektów. W ten sposób będziemy mogli wypełniać założenia naszej strategii rozwoju i zwiększać wartość całej Grupy HORTICO S.A.” – podkreśla Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

Spółka będzie dążyła do tego, aby stać się ważnym graczem w branży budowy terenów zieleni. W pierwszym etapie powinno to nastąpić na Dolnym Śląsku z możliwością dalszego rozwoju o inne lokalizacje naszej Grupy Kapitałowej w Polsce. Uważamy, że jest to bardzo perspektywiczny segment biznesowy, który może umożliwić dalszy wzrost wartości całej Grupy.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony